Medische professionals-instellingen


Hartelijk welkom bij ons Belgomedical, uw online medisch bedrijf.

U kan als instelling bij ons terecht voor uzelf, uw bewoners, patiënten of uw (zorg-) instelling of ziekenhuis en kan u na goedkeuring op rekening bestellen en betalen.
Voor bepaalde producten sluiten wij raamcontracten af, alsook staffelkortingen. Wij houden ook een kritische minimumvoorraad bij tegen een afgesproken prijs.

Onze betaaltermijn voor instellingen bedraagt 30 dagen factuurdatum na goedkeuring.
Uitgebreide verkoopsvoorwaarden op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Wijziging wetgeving in België i.v.m. afgifte medische hulpmiddelen-beslissing door minister Maggie De Block.
Hou evenwel rekening dat door de nieuwe wetgeving de verkoop van medische hulpmiddelen onderhevig is aan retributies (e.a.) door het FAGG.
Dit laatste impliceert dat hierbovenop geëist wordt dat iedere verkoop aan een professionele eindgebruiker of een partikulier door een boekhouder gecertificeerd wordt om aldus een correcte heffing door het FAGG te kunnen laten doorvoeren.
Wijziging 1/1/2024: het FAGG heft nu tevens een heffing indien medische hulpmiddelen geleverd worden aan partikulieren met eindbestemming België.
Dit zorgt voor een bijkomend torenhoog extra boekhoudkundig kostenplaatje.
U mag als instelling natuurlijk steeds een aangepaste prijsofferte aanvragen zodat we rekening houdend met de wetgeving (FAGG) u deze medsiche hulpmiddelen toch kunnen bezorgen met weliswaar een aangepaste prijszetting.
Wij behouden ons dan ook het recht voor bepaalde producten-medische hulpmiddelen- niet (langer) aan te bieden op de Belgische markt.
België is namelijk het enige land waar deze administratieve kosten (FAGG en boekhouder) integraal betaald worden door de distributeur of detailhandelaar.

Geïntegreerde totaalzorg intra muros en extra muros
Als een der enige leveranciers bieden wij ook de patiënten die uit uw ziekenhuis of instellingen opgenomen of ontslagen worden de mogelijkheid om snel en goedkoop deze producten aan te schaffen.
Dit zorgt voor een geïntegreerde medische totaalzorg of 360°-zorg wat de gezondheidszorg ten goede komt.
Neem daarom contact met op met Belgomedical om te bekijken of we in jullie formularium opgenomen kunnen worden.

En in periodes van (Corona-) crisis?
Gedurende de volledige Corona-periode waren wij in staat alle medische producten en hulpmiddelen te leveren zoals afgesproken.
Nooit werden producten geëxporteerd aan andere landen in niet-medische sectoren in tegenstelling tot andere groothandels in België en Europa.
Wij konden in 3 weken tijd een eigen productie van alcogel alsook productie van isolatiejassen opstarten terwijl op het journaal vliegtuigen landden met -later- afgekeurde medische hulpmiddelen.
Spijtig genoeg moesten instellingen plots op ons een beroep doen doordat hun leverancier niet erkende isolatiejassen, maskers e.d.m. geleverd hadden.
Wij hielpen hen dan ook uit de nood indien mogelijk.
Dit werd zeer gewaardeerd.