Belgomedical is een aanbieder van medische hulpmiddelen sedert 2003. Belgomedical is de Online-Shop von E.B.Materials b.v.
Wij zijn erkend en worden gekontroleerd door het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten FAGG/AFMPS in België.
Ons erkenningsnummer is BE/CA01/1-11763.

Hier kontroleert u online ons erkenningsnummer Externe link. FAGG Nr vervolledigen met: 11763.

Gebruiksvoorwaarden


Bij het plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden en privacy-statement.
Webshop bestemd voor:
 • Particulieren
 • Zorginstellingen*
 • Professionelen para-medische sector*
 • Andere zakelijke kopers met BTW-nummer kunnen tevens via hun bedrijf aankopen met opgave van geldig BTW-nummer bij de bestelling*
 • Geafficheerde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. De verkoop gaat evenwel slechts door na onze aanvaarding van de aankoop

*Een digitale factuur wordt voorzien. Op rekening kopen wordt voorzien voor zorginstellingen (na kredietbeoordeling). Op rekening kopen is een voorkeursbehandeling die wij hanteren voor onze trouwe klanten, na een eerste betaling vooraf. Wij informeren u graag bij vragen hieromtrent.
Hou rekening dat in België het FAGG een omzetbelasting heft-traceerbaarheid eist voor verkoop aan eindgebruikers van "medische hulpmiddelen". Dit zorgt voor hogere kosten, hogere administratieve lasten en hogere boekhoudkosten ( gecertificeerde verificatie door ons boekhoudkantoor).
Bijgevolg wordt alléén nog geleverd aan eindgebruikers in België indien een verrekening gebeurt met de door FAGG ontstane kosten.
Wij kunnen evenwel steeds rechtstreeks aan uw patiënt leveren aan de geafficheerde prijzen.
Ons bedrijf was en is geen vragende partij voor deze maatregel die anno 2023 niet toegepast wordt in andere EU-landen.
Producten en informatie is te gebruiken eventueel samen met het advies van uw dokter of behandelaar en zijn geenszins een vervanging van deze zorg.

Ik koop aan van buiten België en ik heb een intra-communautair btw-nummer


Meld dit voorafgaand aan uw betaling. Wij checken dit na op zijn juistheid en melden u dan het juiste factuurbedrag.

Ik koop aan van in of buiten België en ik geef een verkeerd BTW-nummer op of pas nadien, of vraag pas later een factuur


Indien u vanuit België of van buiten België aankoopt (bv. Nederland) en u geeft géén geldig intra-communautair btw-nummer op, zijn we wettelijk verplicht het bedrag btw incl zoals aangegeven te factureren.
De bestelling wordt sowieso verstuurd.
U bent gehouden zelf een juist btw-nummer door te geven. Mocht u alsnog een geldig btw nummer toesturen ná ontvangst van onze pro-forma factuur zijn wij genoodzaakt én een factuur én een creditnota op te maken. Dit kan u steeds nadien aanvragen. De kostprijs om dit achteraf te regulariseren betekent wel een extra administratieve kost die we u zullen vragen om vooraf te willen voldoen(*). Deze extra kost is (stand 6/2020) is minimaal 15€+btw. Dit is de extra kost die ons ook aangerekend wordt door ons boekhoudkantoor. (*) Dit wordt dan wel verrekend met de teveel betaalde btw. Dit geldt ook voor alle orders lager dan 49€ en waarvoor een factuur gevraagd wordt.

Discreet bestellen en verzenden.


Of het nu gaat om een aankoop van een brace of enig ander product van deze website, Belgomedical, een medisch bedrijf biedt u de beste mogelijkheid om uw aankoop of uw persoonlijke informatie privé en de levering discreet te houden.

Herroepingsrecht


Volgende tekst -bestemd voor consumenten- is in een zo begrijpelijk mogelijke taal weergegeven. De wetgever slaagt er niet in na al deze jaren dit duidelijk te omschrijven en in het geval van medische producten onmiddellijk toe te staan (of uit te sluiten).
Wij kozen voor een doordachte politiek die dit in verschillende stappen uitlegt.
1/ Konform de EU en Belgische wetgeving worden hygiënische en medische producten niet teruggenomen omdat deze in direct contact komen met de menselijke huid.
Wij weten niet welke medische (huid-of andere) aandoeningen u heeft.
Het is verboden bij wet gebruikte producten van andere patiënten opnieuw door te verkopen (zogenaamde second chance, refurbished). Bepaalde producten zouden niettemin kunnen gewassen worden door ons of ontsmet: echter het wassen op hogere (ontsmettende) temperatuur doet van sommige producten de eigenschappen verliezen (bv. wassen op 60-90° doet Elasthane afbreken, doet de stof krimpen of doet compressie verliezen en aldus verliest het product alleen al daardoor zijn beloofde mechanische eigenschappen. Daardoor voldoen ze dan ook niet langer aan de voorschriften van de productbeschrijving. Het wettelijke herroepingsrecht voorziet dit ook aangezien het stelt dat "goederen op maat van de klant of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, snel kunnen bederven of verouderen" uitgesloten zijn van dit recht. (het verouderen gebeurt automatisch door het wassen op hogere temperatuur).
2/ De Belgische wetgeving (verkoop medische producten) is van toepassing, naast het consumentenrecht (ecommerce wetgeving). Toepasselijke wetgeving verzakingsrecht: Belgisch economisch recht alleen is van toepassing. Rechtbanken bevoegd waar onze firma haar maatschappelijke zetel heeft.(EU wetgeving)
3/ We zijn dan ook wettelijk verplicht volgende formule te gebruiken: "De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien" (maar lees aub verder).
4/ Volgens de wetgeving kan U steeds bij aankomst de aangekochte producten ongeopend of gebruikt bekijken en beslissen onmiddellijk terug te sturen.
Ter informatie: het normale herroepingsrecht houdt in dat u als consument binnen de 14 dagen = de dag na ontvangst van de goederen dient te reageren. Gebruikte formule hierbij: "U heeft het recht dit contract binnen de veertien dagen daags na de ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen uw bestelling te herroepen." Gaat het om verschillende leveringen, dan geldt de de eerste levering.

5/ Niettemin:
 • staan we als bedrijf onder strikte voorwaarden toe dat u een product mag omruilen of retourneren. Dit wordt eventueel extra vermeld bij het product of op de door ons gestuurde bevestigings-email bij de bestelling of verzending.
 • Ons bedrijf beseft dat u een verkeerde maat kan gekozen hebben:; daarom mag u in die specifieke gevallen zoals vermeld bij ieder verzonden product, het product (aan)passen, maar niet dragen. Dit geldt niet over een kleurkeuze, dit kan u bij aankomst direct vaststellen zonder te moeten aanpassen of dragen.
 • U verwittigt ons dan wel de dag van aankomst indien een product niet aan uw wensen voldoet.
 • U wacht niet om eventuele defecten te melden aan ons.
 • Exacte afmetingen zijn deze gegeven door de fabrikant. Lichte afwijkingen kunnen voorkomen, maar verhinderen daarom niet een goede medische werking van een product. Fabrikanten zijn verplicht iedere wijziging aan te brengen tijdens de productie die medisch noodzakelijk is, en zeker niet een slechtere werking zou kunnen veroorzaken.
 • Bij terugbetaling moet dit volgens de wet steeds gebeuren met dezelfde betaalwijze als waarmede u betaalt heeft. Hierop kan afgeweken worden onder onze voorwaarden zodat dit voor u als klant en op uw vraag beter uitkomt. Dit is niet voorzien in de wetgeving, maar passen we graag toe. Voorwaarden staan steeds telkens in de bevestigingsemail van verzending.
Vraag: ik pas en product en draag het enkele uren,dagen of weken. Kan ik dit dat dan alsnog terugsturen ?
Antwoord: zoals in onze verkoopsvoorwaarden vermeld mag u steeds bij wijze van uitzondering het product hygiënisch aanpassen, niet dragen.

6/ Het is mogelijk dat u bij de ontvangst merkt dat de bescherming rondom het product geopend is (niet de verzendenvelop of colli). Dit heeft te maken met de kwaliteitskontrole die we persoonlijk uitvoeren voordat een product ons magazijn verlaat en dient om de goede werking of eventuele defecten voorafgaand aan de verzending van uw bestelling op te sporen.
Ontvangst kan geschieden door ofwel door u of door een derde persoon.
Producten dienen teruggestuurd te worden ten laatste de werkdag die volgt op het inroepen van het verzakingsrecht.
Terugsturen voor omruilen of annuleren :
wij verwachten de producten terug in nieuwstaat, niet gedragen, herverkoopbaar, met aangehechte labels, samen met alle eventuele accessoires (zoals bv. een eventuele gebruiksaanwijzing en documentatie). Terugsturen gebeurt naar volgend adres:
E.B.Materials b.v.
Hendrik Huyghelier
G.Gezellelaan 36 bus 2
3550 Heusden-Zolder
België
Zorg ervoor dat u een traceerbare terugzending gebruikt.De kosten en risico's voor deze terugzending vallen ten laste van de koper (EU-wetgeving).

7/De geproduceerde alcogels zijn zoals beschreven op de website. De benaming en samenstelling is deze zoals voorgeschreven door de Belgische wetgeving. De samenstelling hiervan is vermeld op de website. Het minimumpercentage alcohol die wij hanteren is 80% zoals aangeraden door de expertengroep ter bestrijding van het Coronavirus. De andere alcogels die op de markt zijn hebben mogelijks een andere samenstelling. Controles uitgevoerd door de overheid tonen aan dathet alcoholpercentage conform de wetgeving is (blinder controle en staalname).

Terugbetaling teruggestuurde niet-medische/hygiënische producten : geldt alleen voor vooraf betaalde producten.
Indien de producten in de voornoemde omstandigheden en termijnen worden teruggestuurd, verbindt E.B.Materials b.v. zich ertoe om de sommen betaald door de klant terug te betalen, binnen de 14 dagen na ontvangst en kwaliteitskontrole van de geretourneerde producten.
De terugbetaling gebeurt zonder kosten op dezelfde betalingswijze als deze gebruikt door de klant.
De klant mag evenwel opteren voor een andere terugbetalingswijze. In dat laatste geval worden de kosten hieraan verbonden afgetrokken van het nog terug te betalen bedrag.
De door de klant betaalde standaard verzendkosten zijn hierbij inbegrepen.

Terugbetaling medisch-hygiënische producten :
 • Onze producten worden vergoed
 • Onze verzendkosten worden in geval van terugbetaling niet vergoed
 • Wij vergoeden niet de Paypalkosten die wij dienden te betalen


Online geschillenbeslechting

België (*)
Europees online geschillenbemiddeling (*)
Meldpunt (*) : dit voor het geval u geen gehoor mocht krijgen én u een officiële klacht wenst in te dienen.
(*) opent in nieuw venster.

Reclame


Noteert u zeker al onze gegevens teneinde ons nog terug te vinden ? Dan mag u alvast noteren dat u geen reclame van ons ontvangt.
Wel laat de GDPR toe om in het kader van een gerechtvaardigd belang u -als bestaande klant- toch informatie toe te sturen. Dit zal dan in het onderwerp van de email duidelijk aangegeven zijn. Dit is bij ons dan een sterk verbeterd product dat u vroeger kocht, een verandering van ons bezoekadres, tel, website enz.

GDPR


Van toepassing: medische website : uw gegevens worden nooit doorverkocht aan derden. Bij een eventuel overname zal u steeds verwittigd worden mochten de voorwaarden gewijzigd worden. Hou rekening dat een bedrijf wettelijk verplicht is bepaalde gegevens bij te houden: boekhoudkundig, dienst Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Begrijp dat wij als medisch bedrijf, en voor u van belang gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim. Daardoor valt de identificatie en de link naar de verkochte medische producten onder het strikt Belgisch medisch beroepsgeheim.
GDPR (bescherming van uw privacy) in voege 25/5/2018
Uw rechten op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.
1/ De door u verstrekte informatie is beschermd door het (para)medisch beroepsgeheim (Belgische wetgeving).
2/ En de informatie die ik verstrek voor de verzending ?
Zoals aangegeven op de website zijn uw gegevens veilig. Dit is een medische website, en aldus onderworpen aan het medisch beroepsgeheim (wij zijn verpleegkundige en aldus strikt gebonden aan het geheimhouden van patiëntengegevens)
Belgomedical houdt een databestand aan met alle informatie noodzakelijk voor de afhandeling van uw aankoop en levering naar het door u opgegeven adres. De leveradresgegevens die we delen eventueel met de post-of koerierdienst zijn alleen deze die strikt noodzakelijk zijn hiervoor en deze zijn alleen te gebruiken tijdens de uitvoering van deze opdracht.
Wij hebben ook tracking cookies op onze website, die echter na verloop van 500 (naamloze) bezichtigingen automatisch verdwijnen uit de statistieken. Deze gegevens worden alleen door onszelf gebruikt uitsluitend om inzicht te krijgen hoe we onze online-diensten kunnen verbeteren (of soms om fraude tegen te gaan).
Wij houden uw bestellingen bij zodat we in de toekomst beter kunnen opvolgen, vergissingen van leveradres (of verandering) kunnen dubbelchecken alsook om vergissingen tegen te gaan (verkeerde maat besteld in vergelijking met vorige bestelling).
Belgomedical deelt noch verkoopt gegevens aan derden.
Belgomedical zal nooit naar uw geboortedatum of geslacht vragen, tenzij dit noodzakelijk is voor bepaalde specifieke producten (model vrouw of model man bv.) en/of om u degelijk medisch wetenschappelijk advies te verlenen die daaraan aangepast is.
Welke gegevens benutten wij wel ?
Alle gegevens noodzakelijk voor de boekhouding: er worden géén namen, adressen enz. opgeslagen in het systeem dat uitgewisseld wordt met de belastingdiensten. Alléén als een factuur dient opgemaakt te worden voor een 'bedrijf' zijn we wettelijk verplicht dit te doen (BTW-aangiftes enz).
Echter bij dit laatste worden alleen officiële artikelcodes en beschrijvingen medegedeeld, niks meer.
Wij kunnen wel uw (email-)adres gebruiken om u bv. een nieuwe website voor te stellen, ons nieuw adres,telefoon enz. zodat u ons steeds kunt terugvinden. Recht om vergeten te worden : vanaf 25 mei 2018 kan u vragen welke data we opslaan, deze corrigeren of laten verwijderen en dit binnen de maand na uw aanvraag zonder opgave van reden. U kan tevens hier regelmatig nachecken mocht onze GDPR veranderd zijn.
Alles is mogelijk : of toch niet ?
Het ministerie van financiën, BTW administratie, douane, dienst Volksgezondheid, dienst Economische zaken zijn in ieder Europees land gerechtigd onderzoeken te doen die een groot deel in de tijd kunnen teruggaan.
Wat betreft België, waar we gevestigd zijn, zijn uw gegevens veilig.
In geval van overheidskontrole kan de overheid niet zomaar facturen inkijken die namen van patiënten weergeven en/of de medische producten die aangekocht zijn. Dit dient te gebeuren op de wijze door de wetgever of de rechtbank vastgelegd waarbij een neutrale derde persoon ervoor zorgt dat geen persoonsgegevens, noch medische geheimen ingekeken kunnen worden.
Doen andere leveranciers dit dan niet ? Neen, alleen personen met een medische beroepstitel kunnen wettelijk afdwingen dat medische gegevens -niet- ingekeken kunnen worden ( en niet ingekeken 'mogen' worden, noch verkocht enz.).
Een uitzondering op dit laatste is mogelijks dat bij verkoop van ons medisch bedrijf de continuïteit niet in gevaar mag komen. Op dat moment zal duidelijk in de GDPR gecommuniceerd worden hierover.

Jurisdictie

In alle gevallen waar discussie over bestaat is het Belgisch recht van toepassing.

Niet betaalde facturen bij professionele klanten (instellingen)

Na eenvoudige aanmaning via email tot betaling van de openstaande factuur en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de klant op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning. In geval van gerechtelijke invordering wordt het verschuldigde bedrag met rente vermeerderd met een forfaitaire bijkomende vergoeding van tien procent (10%) van het openstaand bedrag in hoofdsom, met dien verstande dat de vermeerdering minimaal 250 € en maximaal 1.500.000 € EUR bedraagt. Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan E.B. Materials b.v. de verdere productie of leveringen opschorten, door middel van kennisgeving aan de cliënt daarvan, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

Medisch advies

De adviezen en de informatie verstrekt op deze website zijn niet bedoeld ter vervanging van een medisch consult. Indien u een vraag heeft over een bepaalde behandeling voor een specifieke aandoening, check ook steeds een gezondheidsmedewerker.

Gegevensverwerking
Hier vindt u meer informatie over doeleinden van gegevensverwerking en de leveranciers die we op onze websites gebruiken.
Er worden géén gegevens die we bezitten doorgegeven aan derden. Uw gegevens zijn bescherm door het medisch beroepsgeheim.

Het auteursrecht van deze artikels ligt bij Belgomedical en bij de eigenaar ervan. Zonder toestemming van deze laatsten is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard, eventueel aan te vullen met een professioneel medisch advies door een arts of ieder daartoe gemachtigd persoon.